Urungir.com MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

www.urungir.com (Bundan sonra urungir.com olarak anılacak)’e üye olan kullanıcılar (Bundan sonra müşteri olarak anılacak) aşağıdaki sözleşme maddelerini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılmaktadır.

Madde 1. Taraflar

urungir.com’ a üye olan her kişi Müşteri Sözleşmesinin maddelerinin tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
İşbu Müşteri sözleşmesi urungir.com üzerine müşterinin kayıt olma anında, elektronik ortamda, urungir.com ile Müşteri arasında düzenlenmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Müşteri: Siteye üye olan ve hizmetleri kullanan, urungir.com tarafından satışa sunulan dijital verileri satın alan kullanıcıdır.
Site : urungir.com  alan adında yayın yapan internet sitesi.

Madde 3. Sözleşme Konusu

İşbu Müşteri Sözleşmesi urungir.com üzerinden üye olarak hizmet satın alan ve faydalanan müşterilerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 4. Müşteri Yükümlülükleri

4.1. Müşteri sipariş oluşturulurken urungir.com ilgili sayfasında istenen tüm bilgileri eksiksiz şekilde dolduracağını kabul ve beyan eder. Eksik verilen bilgilerden dolayı doğabilecek kusurlu üründen ve hizmetten urungir.com sorumlu tutulamaz.
4.2. Müşteri tarafından verilen bilgilerin girişi yapılır aksi halde teslim edilen siparişten sonra doğacak sorumlulukları urungir.com sorumlu tutulamaz.
4.3. Müşteri dijital ortamda urungir.com hakkında karalayıcı, aşağılayıcı, müstehcen, kötüleyici, uygunsuz, ahlak dışı, alan adı prestijini doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileyecek hiçbir yazı, belge ve materyal paylaşmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. Aksi takdirde urungir.com hakkını yasal yollar ile arama hakkına sahiptir ve doğabilecek tüm zararların, müşteri tarafından ödemek ile yükümlü tutulacağını kabul ve beyan eder.
4.4. Müşteri site üzerinden oluşturacağı siparişlerde urungir.com üzerinden istenen bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmak ile yükümlüdür.
4.5. Müşteri oluşturduğu sipariş tutarını iş başında tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğer ki oluşturulan sipariş tutarı ödenmez ise sipariş geçersiz sayılacağını kabul ve beyan eder.
4.6. Müşteri oluşturduğu ve ödemesini tamamladığı sipariş için iptal talebinde bulunamaz. Dijital ortamda girişi yapılan ürünlerin geri silinme durumuna sahip olunmamasından dolayı Müşteri cayma haklarından tamamen feragat ettiğini kabul ve beyan eder..
4.7. urungir.com üzerinde oluşturulacak ürün ekleme fiyatları http://urungir.com/fiyatlar/ bölümünde listelenmiştir. Birim fiyatı olarak belirlenen fiyatlara KDV dahildir.

4.8. urungir.com müşteri siparişlerinin girilecek ürün adetlerinin fazla olmasından dolayı Tahmini Teslim Tarihini değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri bu tarihlerden doğabilecek gecikmeleri peşinen kabul ve beyan etmektedir.

4.9. Sözleşmede yer alan maddelerden bir veya bir kaçının resmi mercilerde geçerli görülmemesi, diğer maddelerin de geçersiz sayılamayacağı anlamına gelmemektedir.
4.10. Müşteri gönderdiği tüm ürün ,resim ,içeriklerden dolayı oluşabilecek tüm yasal sorumluluğu kabul etmektedir. urungir.com ,müşterilerinin gönderdiği ve sitelerine eklediği hiçbir ürünün lisans vb gibi yasal sorumluluğunu kabul etmediğini beyan etmektedir.
4.11. İşbu sözleşme müşteri tarafından üyelik sürecinin tamamlaması ve karşılıklı olarak imzalanması ile yürürlüğe girecektir.

Madde 5. Urungir.com Yükümlülükleri

5.1. urungir.com müşteri tarafından oluşturulan siparişi, sipariş detaylarında belirtilen tarihten önce tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür.
5.2. urungir.com müşteri siparişlerini teslim ettikten sonra müşteriye bildirmek ile yükümlüdür.
5.3. urungir.com müşterilere teslim ettiği işlerin eksik  olması durumunda 7 gün içinde telafi etmekle yükümlüdür.
5.4. Müşteri oluşturduğu siparişin ödemesini yapmaması durumunda sipariş geçersiz sayılmaktadır ve urungir.com bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
5.5 urungir.com müşteri siparişinin oluşumundan hazırlanma aşamasına kadar mail ve telefon yolu ile bildirim yapmakla yükümlüdür
5.6. urungir.com  müşterinin site kullanımında yaşadığı sorunlara teknik anlamda destek bildirimi ile yardımcı olacaktır urungir.com destek bildirimlerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplamakla yükümlüdür.
5.7. Müşteri destek ve yardım konusunda sadece mail bildirimi ile yardım alabilir.
5.8. urungir.com  site üzerinden müşterinin faydalandığı herhangi bir hizmeti veya siparişi değiştirme, fiyat politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.
5.9. urungir.com müşteriye sunduğu herhangi bir teslimattan sonra sitede ve girilen ürünlerde oluşacak hiçbir olumsuzluğu kabul etmektedir.
5.10. urungir.com, ürün girme ve içerik fiyatlarını istediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 6. Sözleşme Süresi ve Geçerliliği

6.1. urungir.com ve müşteri arasında yapılan işbu sözleşme müşteri tarafından elektronik olarak onay/kabul edildiğinde yürürlüğe girmektedir.
6.2. Müşteri sözleşmesi geçerliliği müşteri urungir.com sitesini üyeliği bulunduğu süre boyunca geçerlidir.

Madde 7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

7.1. İşbu sözleşmenin geçerliliğinden doğabilecek tek veya iki taraflı uyuşmazlıklarda çözüm olarak tek yetkililer İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.
7.2. 7 maddeden ve 3 sayfadan oluşan iş bu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.